ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΗΣ

Apostagmata

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παρόλο που ο τίτλος τα λέει όλα, να προσθέσω ότι όλες οι αναρτήσεις αυτής της κατηγορίας, είναι έργο κοινό πολλών φίλων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και όχι σε υποχρεωτικά καθημερινή βάση, καταγράφουν την άποψή τους στα θέματα που αναρτώνται στην ομάδα Λόγου από το βιβλίο των Προσώπων και των Προσωπείων (Facebook).

Τους ευχαριστώ και τους έχω διαθέσει αυτήν την γωνιά ώστε να μπορούν όποτε θέλουν να επανέρχονται και να συμπληρώνουν τις απόψεις τους.